TEST COLLETTIVI
KARTODROMO KINISIA 30 AGOSTO 2020
60 ENTRY LEVEL TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6
60 MINI KART TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6
125 TAG + 100 AMATORI TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6
125 INTERPRO TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6
125 KZN TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 TEST5 TEST6